11 Exercises in Linux

1.Who use to determine which virtual consoles you are logged.

Use through graphical environment redirection and the ls command to print them on one of the other terminals.2.Zoek in de man pagina’s hoe u de tijd van uw computer in kunt stellen.

3.Wat zijn de verschillen tussen de volgende commando’s :

 • ls /etc/*
 • ls /etc/*.*
 • ls /etc/*a.*
4 .Hoe gebruikt u het commando ls om alle bestanden in de directory /etc/ te tonen waar op de tweede positie van de bestandsnaam een a, o of i voorkomt?

5. Gebruik het commando find in combinatie met het commando grep om alle bestanden te vinden waar ergens in de inhoud van het bestand de tekst host in voorkomt.

6. Gebruik het commando find om alle bestanden te vinden waarvan de naam begint met de letters xf en waar de gebruiker root eigenaar van is.

7. Maak in uw homedirectory een subdirectory temp aan. Kopieer alle bestanden die met een a, b of c beginnen uit de directory /etc naar deze directory.
Maak vervolgens onder deze directory temp in uw homedirectory een nieuwe directory aan met de naam rommel.
Verplaats alle bestanden uit de directory temp naar deze nieuwe directory (rommel).
Waarom krijgt u hier een foutmelding?
Verwijder met één commando de directory temp en alles wat er onder hangt.

8. Op welke dag valt 19 maart 2099?

9.Zorg ervoor dat tijdens het inloggen de volgende instellingen gedaan worden :

  • De prompt moet uit 2 regels bestaan :
   Op de eeste regel de tekst : Dit is de computer van xyz (waarbij xyz vervangen wordt door de naam van de gebruiker die op dat moment is aangemeld).
   Op de tweede regel moet de computernaam worden weergegeven gevolgd door een groter-dan teken en een spatie.
  • Als het commando cls gegeven wordt, moet het commando clear worden uitgevoerd.
   Als het commando dir gegeven wordt, moet het command ls worden uitgevoerd.

10. Maak in uw homedirectory een directory met de naam links. Zorg ervoor dat in deze directory een link wordt aangemaakt naar alle bestanden in uw homedirectory.

11. Toon een alfabetisch gesorteerde lijst van alle gebruikers van het systeem.
Antwoorden kan u hier vinden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *