Vsftpd installeren en configureren op debian

Very Secure FTP Daemon (VSFTPD), is van de vele FTP servers die beschikbaar zijn.
Deze zullen we dan ook bespreken, de installatie van deze server is zeer eenvoudig,
In terminal run: apt-get install vsftpd, na dit commando te hebben uitgevoerd is de FTP server geïnstalleerd.
Deze bevat nu de standaard waarden en kunnen verder geconfigureerd worden in de directory /etc/vsftpd.conf waar dan ook eerst een backup wordt genomen van de file met het commando cp /etc/vsftpd.conf /etc/vsftpd.confback.

Configuratie VSFTPD


Voor de configuratie gaan we naar het configuratie bestand dat te vinden is in de directory /etc, Hierin kunnen we definiëren of lokale en anonieme al dan niet toegang krijgen tot de server en verder de beveiliging op punt stellen.
FTP werkt met een client en een server. Het server onderdeel heet een FTP daemon en luistert onophoudelijk naar FTP requests van clients.
Toegang tot een FTP server kan verkregen worden op 2 verschillende manieren:
• Anoniem
• Geautoriseerd
In de anonieme modus, kunnen clients toegang krijgen tot de FTP server met een standaard gebruiker, genaamd ‘anonymous’. Een wachtwoord is niet nodig. Voor de geautoriseerde modus, moet de gebruiker een gebruikersnaam en een wachtwoord hebben.
Een geautoriseerde gebruiker start in de persoonlijke map /home/gebruikersnaam. De toegang tot andere mappen is afhankelijk van de toestemmingen van de gebruiker.
In deze configuratie zal de anonieme client geen toegang krijgen tot de FTP server, de lokale gebruiker zal toegang krijgen tot zijn home directory.
Hieronder vindt je het volledige configuratie bestand in DEBIAN dat tevens is aangepast voor de toegang van de lokale gebruikers, wat aangepast is, is in het vet gedrukt en vergroot.

# Example config file /etc/vsftpd.conf

#

# The default compiled in settings are fairly paranoid. This sample file

# loosens things up a bit, to make the ftp daemon more usable.

# Please see vsftpd.conf.5 for all compiled in defaults.

#

# READ THIS: This example file is NOT an exhaustive list of vsftpd options.

# Please read the vsftpd.conf.5 manual page to get a full idea of vsftpd’s

# capabilities.

#

#

# Run standalone?  vsftpd can run either from an inetd or as a standalone

# daemon started from an initscript.

listen=YES

#

# Run standalone with IPv6?

# Like the listen parameter, except vsftpd will listen on an IPv6 socket

# instead of an IPv4 one. This parameter and the listen parameter are mutually

# exclusive.

#listen_ipv6=YES

#

# Allow anonymous FTP? (Beware – allowed by default if you comment this out).

anonymous_enable=NO

#

# Uncomment this to allow local users to log in.

local_enable=YES

#

# Uncomment this to enable any form of FTP write command.

#write_enable=YES

#

# Default umask for local users is 077. You may wish to change this to 022,

# if your users expect that (022 is used by most other ftpd’s)

local_umask=022

#

# Uncomment this to allow the anonymous FTP user to upload files. This only

# has an effect if the above global write enable is activated. Also, you will

# obviously need to create a directory writable by the FTP user.

#anon_upload_enable=YES

#

# Uncomment this if you want the anonymous FTP user to be able to create

# new directories.

#anon_mkdir_write_enable=YES

#

# Activate directory messages – messages given to remote users when they

# go into a certain directory.

dirmessage_enable=YES

#

# If enabled, vsftpd will display directory listings with the time

# in  your  local  time  zone.  The default is to display GMT. The

# times returned by the MDTM FTP command are also affected by this

# option.

use_localtime=YES

#

# Activate logging of uploads/downloads.

xferlog_enable=YES

#

# Make sure PORT transfer connections originate from port 20 (ftp-data).

connect_from_port_20=YES

#

# If you want, you can arrange for uploaded anonymous files to be owned by

# a different user. Note! Using “root” for uploaded files is not

# recommended!

#chown_uploads=YES

#chown_username=whoever

#

# You may override where the log file goes if you like. The default is shown

# below.

#xferlog_file=/var/log/vsftpd.log

#

# If you want, you can have your log file in standard ftpd xferlog format.

# Note that the default log file location is /var/log/xferlog in this case.

#xferlog_std_format=YES

#

# You may change the default value for timing out an idle session.

#idle_session_timeout=600

#

# You may change the default value for timing out a data connection.

#data_connection_timeout=120

#

# It is recommended that you define on your system a unique user which the

# ftp server can use as a totally isolated and unprivileged user.

#nopriv_user=ftpsecure

#

# Enable this and the server will recognise asynchronous ABOR requests. Not

# recommended for security (the code is non-trivial). Not enabling it,

# however, may confuse older FTP clients.

#async_abor_enable=YES

#

# By default the server will pretend to allow ASCII mode but in fact ignore

# the request. Turn on the below options to have the server actually do ASCII

# mangling on files when in ASCII mode.

# Beware that on some FTP servers, ASCII support allows a denial of service

# attack (DoS) via the command “SIZE /big/file” in ASCII mode. vsftpd

# predicted this attack and has always been safe, reporting the size of the

# raw file.

# ASCII mangling is a horrible feature of the protocol.

#ascii_upload_enable=YES

#ascii_download_enable=YES

#

# You may fully customise the login banner string:

ftpd_banner=Welcome to Bitfix FTP service.

#

# You may specify a file of disallowed anonymous e-mail addresses. Apparently

# useful for combatting certain DoS attacks.

#deny_email_enable=YES

# (default follows)

#banned_email_file=/etc/vsftpd.banned_emails

#

# You may restrict local users to their home directories.  See the FAQ for

# the possible risks in this before using chroot_local_user or

# chroot_list_enable below.

chroot_local_user=YES

#

# You may specify an explicit list of local users to chroot() to their home

# directory. If chroot_local_user is YES, then this list becomes a list of

# users to NOT chroot().

# (Warning! chroot’ing can be very dangerous. If using chroot, make sure that

# the user does not have write access to the top level directory within the

# chroot)

#chroot_local_user=YES

#chroot_list_enable=YES

# (default follows)

#chroot_list_file=/etc/vsftpd.chroot_list

#

# You may activate the “-R” option to the builtin ls. This is disabled by

# default to avoid remote users being able to cause excessive I/O on large

# sites. However, some broken FTP clients such as “ncftp” and “mirror” assume

# the presence of the “-R” option, so there is a strong case for enabling it.

#ls_recurse_enable=YES

#

# Customization

#

# Some of vsftpd’s settings don’t fit the filesystem layout by

# default.

#

# This option should be the name of a directory which is empty.  Also, the

# directory should not be writable by the ftp user. This directory is used

# as a secure chroot() jail at times vsftpd does not require filesystem

# access.

secure_chroot_dir=/var/run/vsftpd/empty

#

# This string is the name of the PAM service vsftpd will use.

pam_service_name=vsftpd

#

# This option specifies the location of the RSA certificate to use for SSL

# encrypted connections.

rsa_cert_file=/etc/ssl/private/vsftpd.pem

listen_port=2000

pasv_enable=YES

pasv_min_port=2000

pasv_max_port=2121

pasv_address=10.10.10.6

 

Tekst en uitleg


• De anonieme toegang is geblokkeerd door deze regel in te voeren: anonymous_enable=NO meer dan dit moet er niet gebeuren.
Voor de lokale gebruiker die alleen maar in zijn eigen directory kan, is er het één en ander aangepast.
• Om de lokale gebruiker toegang te geven tot de FTP server. local_enable=YES
• chroot_local_user=YES wil zeggen dat de gebruiker enkel en alleen toegang heeft tot zijn home directory, dus /home/gebruiker
De website draait onder de directory /var/www, dus maken we van /var/www onze home directory zodat de gebruiker de files van de website kan aanpassen en beheren via FTP. Dit doen we door het volgende commando.
In terminal run: usermod –home /var/www username
Username zal in mijn geval pi zijn: usermod –home /var/www pi
• Volgende regel spreekt voor zich, deze zal in de FTP client onderstaande laten weergeven. ftpd_banner=Welcome to Bitfix FTP service.
• Local umask is 022
Deze is het omgekeerde van de linux rechten die octaal zijn r=4, w=2 ,x=1. Met andere woorden, als de rechten op en directory 755 zijn is de umask 022.

Omdat we met passieve FTP werken moeten deze gaan definiëren in het configuratie bestand, dit moet zelf bijgeschreven worden.
listen_port=2000
• Normaal zou dit poort 21 moeten zijn, telenet blokkeert voor de particulier alle poorten onder de 1024 wat inhoud dat je extern niet via poort 21 kan inloggen op de FTP server. Let wel, deze poort moet geforward worden in de router.
pasv_enable=YES
• Spreekt voor zich dat passieve FTP enabled wordt.
pasv_min_port=2000
pasv_max_port=2121
• In bovenstaand voorbeeld, zal de client starten een TCP pakket door te sturen op een willekeurige poort gekozen tussen 2000 en 2121. Deze poorten kunnen zelf gekozen worden.

pasv_address=10.10.10.6
• Dit is het adres van de FTP server, Het IP van de RPI (ifconfig in terminal).
Eens deze gegevens ingevoerd en aangepast zijn, kunnen we onze configuratie file opslaan en de FTP server herstarten.
In terminal run: /etc/init.d/vsftpd restart

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *