Time Lapse met raspberry pi

Time Lapse-fotografie is een fantastische manier om het verstrijken van de tijd vast te leggen. Het voegt de dimensie van tijd toe aan video’s die we niet met onze blote ogen kunnen zien. Het lastige van time Lapse fotografie is dat je een camera voor langere tijd op één en dezelfde plek moet laten staan.


1.   Wat heb je nodig:

1.1   In deze tutorial wordt er gebruikt gemaakt van de raspberry pi 3B

 

  • Computer
  • Router
  • Netwerk kabel: RPI 3B heeft ook een wifi-verbinding
  • Een werkende debian installatie
  • Micro SD-kaart
  • Camera voor de RPI : NoIR camera V2

 

2.   Stappenplan

2.1   SSH in uw raspberry pi en configureer

Gebruik hiervoor putty:

 

PuTTY is een vrije telnet- en SSH-client. Het is software waarmee iemand een verbinding kan maken met een andere computer, meestal zijn dit servers met een op UNIX gebaseerd besturingssysteem. PuTTY is een vervanging voor een terminal (ook wel Teletype, TTY genoemd), een machine die voor de introductie van de personal computer gebruikt werd om te verbinden met een server. De verbinding tussen de terminalsoftware en de server verloopt tegenwoordig via het SSH-protocol, dat als veiligere opvolger wordt gezien voor het verouderde telnetprotocol.

 

PuTTY heeft geen installatieprogramma en kan overal op de harde schijf neergezet worden. De software is beschikbaar voor Windows en Unix-achtige besturingssystemen.

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/PuTTY

 

 

Login met uw gebruikersnaam en wachtwoord rechtstreeks op uw raspberry pi en open een terminal. Gebruik het commando sudo ifconfig om het IP adres te achterhalen. In onderstaande afbeelding ziet u dat er gebruik gemaakt word van de wifi (Wlan0): adres is 10.10.10.13

 

Putty:

Geef het IP-adres in en klik op open.

Eens geopend meld u zich aan met uw gebruikersnaam en wachtwoord: standaard zal dit pi en raspberry zijn.

Gebruik het commando sudo raspi-config om in de configuratie van de raspberry te komen.

Er opent een raspberry pi software configuration tool, hier gaat u de camera inschakelen en de SD-kaart uitbreiden.

U navigeert naar interfacing options, selecteert de P1 Camera en schakelt deze in. Onder advanced options breidt u d SD-kaart uit. Als deze 2 zaken in orde zijn, geeft u raspberry pi een volledig update met de commando’s:

Sudo apt-get update en druk op enter

Sudo apt-get upgrade en druk op enter

 

 

Apt-get update downloadt de pakketlijsten van de repositories en “update” ze om informatie te krijgen over de nieuwste versies van pakketten en hun afhankelijkheden.

Een update moet altijd worden uitgevoerd voor een upgrade of dist-upgrade.

Apt-get-upgrade haalt nieuwe versies van pakketten op die op de machine staan ​​als APT op de hoogte is van deze nieuwe versies via apt-get-update.

 2.2 De camera opzetten en het script

U gaat naar de directory /home/pi

Gebruik het commando pwd om te kijken in welke directory u zit, als u in een andere directory zit als /home/pi gebruikt u het commando cd /home/pi om naar de juiste directory te gaan.

Gebruik het commando ls -l om de directory uit te lijsten.

 

Eens in de juiste directory, test u of de camera werkt. Hiervoor typed u het volgende commando:

raspistill -o photo.jpg

Als u nu alles uitlijst met het commando ls -l, zal u zien dat er een bestandje photo.jpg is aangemaakt onder de directory /home/pi, wil u deze foto bekijken moet u even rechtstreeks op de rasperry pi kijken. U kan deze foto ook in een netwerkmap opslaan, dit is nu niet aan de orde, meer info in verband met netwerkmappen kan u bekijken op:

https://bitfix.be/snelle-samba-share-kali/#.WzJIP9IzaHsti

 

2.3   Script maken

De volgende stap is een klein script maken zodat er automatisch foto’s kunnen gemaakt worden, deze foto’s slaan we op in een apparte map.

SSH terug in de pi via putty of rechtstreeks op de pi. Maak een map aan met het commando sudo mkdir photos, doe dit onder je homedirectory.

Eens de map is aangemaakt gaat u zich erin begeven met het commando: cd photos

Als u zich in de map photos bevindt kan u met het commando: sudo nano photos.sh het script aanmaken.

Kopieer onderstaande code en plak deze in het configuratiebestand, sla op met ctrl o en sluit af ctrl x.

DATE=$(date +”%Y-%m-%d_%H%M”)
raspistill -o /home/pi/photos/$DATE.jpg

Om zeker te zijn dat het script werkt gebruikt u het commando: sudo sh photos.sh

Ga naar je directory photos en hier zal zich nu 1 foto in bevinden.

2.4   Automatiseren van de timelapse

Wat we willen doen is, foto’s op bepaalde tijdstippen maken. Hiervoor gaan we cronjobs gebruiken.

 

Een Cronjob of crontab is een Unix commando dat een programma of script op een ingesteld tijdstip uitvoert. Cronjobs worden gebruikt in Unix-achtige systemen als Linux, BSD en Apple Macintosh. Het woord ‘cron’ is afkomstig van het Engelse woord chronograph, dat een soort stopwatch is. Later is hier job (taak) aan toegevoegd. Een cronjob die een systeem service draait wordt een daemon genoemd. Dit zijn meestal servertoepassingen.

Vaak worden Cronjobs gebruikt voor het ophalen van de e-mail, het verzenden van e-mail of het controleren op updates. Als een Cronjob op een (web)server wordt gebruikt, is dat vaak om een back-up van een database te maken, een PHP of perl script aan te roepen of een servercommando uit te voeren. De meeste webhosters bieden cronjobs aan in een control panel zoals Plesk of DirectAdmin.

Cronjobs kunnen worden vergeleken met de taakplanner onder Microsoft Windows en werken exact hetzelfde. Voor wie cronjobs via de terminal lastig in te stellen vindt, zijn er verschillende programma’s met een grafische gebruikersomgeving (GUI) waarmee via een paar muisklikken een cronjob aangemaakt kan worden.

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Cronjob

Type in uw terminal sudo crontab -e, dit commando zal de crontables voor u openen. Selecteer verder optie 2. /bin/nano

Eens geopend gaat u in het configuratie bestand helemaal naar beneden en voegt u hetvolgende toe:

*/5 * * * * sh /home/pi/photos/photos.sh

Sla het bestand op met ctrl o en ctrl x

Start de service met sudo service cron start

Dit zal ervoor zorgen dat er om de 5 minuten een foto gemaakt word, wil u dat er sneller foto’s gemaakt worden kan u de 5 veranderen naar bv. 1 minuut.

 

Om het geheel te checken kan u onder de directory /home/pi/photos het commando sudo watch ls uitvoeren, na elke 5 minuten of anders zal er hier een extra foto worden aan toegevoegd.

Als u genoeg foto’s hebt kan u deze kopieren naar uw computer om ze dan te gaan ordenen voor een timelapse. Hiervoor bestaat genoeg software om dit te kunnen verwezenlijken.

Op you tube heb ik een video gevonden van een kerel die het op een duidelijke manier uitlegt, vooral gratis software gebruikt en tot een mooi resultaat komt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *