Nextcloud Ubuntu server 16.05-4

3rd party bedrijven beheren op de dag van vandaag uw persoonlijke gegevens, of deze echt persoonlijk zijn valt te betwijfelen.

Er zijn echter personen in de 3rd party bedrijven die als beheerder fungeren en dus toegang hebben tot deze gegevens.

Via deze weg zal je al je gegevens zelf beheerden, wat belangrijk is om te weten is dat de data bij je thuis wordt gestockeerd, bij deze moet je dus zorgen voor genoeg opslagcapaciteit.  Je bent zelf verantwoordelijk voor je gegevens dus ook voor de beveiliging.

Blijven de gegevens binnen je eigen netwerk dan is dit geen probleem, eens een forwarding naar buiten zodat je ook dan je bestanden kan up -en downloaden is het noodzakelijk uw beveiliging op punt te stellen.

Wat is nextcloud

 

Nextcloud-bestanden worden opgeslagen in conventionele directorystructuren en kunnen indien nodig worden geopend via WebDAV.

WebDAV
WebDAV is een protocol op het internet dat een uitbreiding is van het protocol HTTP. De afkorting staat voor Web-based Distributed Authoring and Versioning, wat vrij vertaald neerkomt op webgebaseerd en verdeeld auteurschap met versiebeheer.

Gebruikersbestanden worden tijdens het transport gecodeerd en kunnen in rust worden gecodeerd (codering moet worden ingeschakeld). Nextcloud kan synchroniseren met lokale clients in Windows (Windows XP, Vista, 7 en 8), OS X (10.6 of later) of verschillende Linux-distributies.

Nextcloud-gebruikers kunnen kalenders (CalDAV), contacten (CardDAV), geplande taken en streaming media (Ampache) vanuit het platform beheren.

Vanuit het oogpunt van administratie staat Nextcloud gebruikers- en groepsbeheer toe (via OpenID of LDAP). Inhoud kan worden gedeeld door gedetailleerde lees- en schrijfrechten tussen gebruikers en / of groepen te definiëren. Als alternatief kunnen Nextcloud-gebruikers openbare URL’s maken bij het delen van bestanden. Het loggen van bestandsgerelateerde acties en het niet toestaan ​​van toegang op basis van regels voor bestandstoegang is ook beschikbaar.

Bovendien kunnen gebruikers vanuit Nextcloud communiceren met de browsergebaseerde teksteditor, bladwijzerservice, URL-verkortingspakket, galerij, RSS-feedlezer en documentviewergereedschappen. Voor extra uitbreidbaarheid kan Nextcloud worden uitgebreid met “one-click” -applicaties en verbinding met Dropbox, Google Drive en Amazon S3.

Nextcloud introduceert nieuwe functies zoals monitoringmogelijkheden, full-text search en Kerberos-authenticatie, evenals audio / video-conferencing, uitgebreide federatie en kleinere UI-verbeteringen.

 

1.      Het installeren van apache

 

Om nextcloud te kunnen gebruiken moeten we eerst een apache server installeren en configureren, apache HTTP Server is een opensourcewebserver voor Windows, macOS, Linux en andere Unix-achtige besturingssystemen.

Verder hebben we maria DB nodig voor onze mysql database.

MySQL is een propriëtair opensource-managementsysteem voor relationele databases (RDBMS). SQL is de taal die wordt gebruikt om een database van dit systeem op te bouwen, te bevragen en te onderhouden. MySQL werd allereerst vooral gebruikt voor internettoepassingen zoals fora en gastenboeken, meestal in combinatie met PHP. MySQL vormt de basis van vele internettoepassingen en standalone software.

PHP (PHP: Hypertext Preprocessor) is een scripttaal, die bedoeld is om op webservers dynamische webpagina’s te creëren.

Elke nieuwe versie van PHP biedt verschillende features en verbeteringen ten opzichte van zijn voorganger. Soms is het verschil tussen versies minimaal (zoals tussen PHP 5.5 en PHP 5.6) en soms is er zoveel veranderd dat het veel invloed heeft op de werking van je site/shop (PHP 7 verschilt enorm veel ten opzichte van PHP 5.x versies).

Nieuwere PHP versies worden ook nog langer ondersteund door PHP dan oude versies. Voor oude versies worden er op den duur geen veiligheidsupdates meer uitgebracht. Stap daarom altijd zo snel mogelijk over op een zo recent mogelijke versie van PHP.

Let op! PHP 5.5 ontvangt sinds 10 juli 2016 geen veiligheidsupdates meer. Het is nog wel beschikbaar maar niet aan te raden best naar PHP 5.6 of PHP 7.

We gaan deze gewoon opzetten zonder al teveel in detail te treden, wil je hier meer over weten dan zijn er meer dan genoeg tutorials online.

1.1 Installatie van apache/mariadb en PHP en zijn bijhorende pakketten

 

Om te starten open je een terminal in Ubuntu en gaan we de repositories vernieuwen, vrij vertaald de dataopslagplaatsen.

#sudo apt-get update

#sudo apt-get upgrade

 

1.1.0 Eerst de installatie van apche2, mariaDB en PHP:

In terminal:

# sudo apt-get install apache2 mariadb-server

Start de apache server:

#systemctl start apache2
# systemctl enable apache2
# systemctl start mysql
# systemctl enable mysql

Installeer PHP:

# sudo apt-get install php7.0-xml php7.0 php7.0-cgi php7.0-cli php7.0-gd php7.0-curl php7.0-zip php7.0-mysql php7.0-mbstring wget unzip

Na de installatie kan je even het volgende commando typen: #sudo php -v

1.1.1Configuratie van mariaDB

 

Standaard is de installatie van onze mysql server niet veilig met de volgende commando’s gaan we deze veilig stelen.

In terminal:

# sudo mysql_secure_installation

De volgende vragen moeten beantwoord worden:

 

Enter current password for root (enter for none): klik gewoon op enter

Set root password? [Y/n] : klik n

Change the root password? [Y/n] n

Remove anonymous users? [Y/n] Y

Disallow root login remotely? [Y/n] Y

Remove test database and access to it? [Y/n] Y

Reload privilege tables now? [Y/n] Y

Eens mariaDB veilig is gaan we inloggen in de console met het volgende commando:

# sudo mysql -u root -p

Geef uw wachtwoord in en we kunnen verder om de database te creëren.

MariaDB [(none)]>CREATE DATABASE nextclouddb;

Dan een gebruiker en wachtwoord:

MariaDB [(none)]>CREATE USER ‘nextcloud’@’localhost’ IDENTIFIED BY ‘password’;

nextcloud is de gebruiker en password is het wachtwoord.

Volgende zijn de rechten:

MariaDB [(none)]>GRANT ALL PRIVILEGES ON nextclouddb.* TO ‘nextcloud’@’localhost’;

MariaDB [(none)]>FLUSH PRIVILEGES;

MariaDB [(none)]>\q

Onze database is juist opgezet en kunnen verder naar de installatie van next Cloud.

 

1.      Installatie nextcloud

 

De installatie van nextcloud is vrij simpel, eerst gaan we naar de html directory van onze server, dit kan door in de terminal het volgende commando in te geven: # cd /var/www/html

Nu kunnen we verder met het volgende commando om de laatste versie van next Cloud te installeren op onze server.

Kopieer en plak onderstaand commando in terminal:

# sudo wget https://download.nextcloud.com/server/releases/nextcloud-12.0.0.zip

# sudo unzip nextcloud-12.0.0.zip

Als dit geïnstalleerd is check je even onder de huidige directory /var/www/html met het commando ls-l of de map nextCloud aanwezig is, geef dan hetvolgende commando in om onze rechten juist te zetten.

In terminal:

# sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/nextcloud

Uw terminal zou er als volgt moeten uitzien:

1.1  Aanmaken virtual host

 

Als u Apache heeft geïnstalleerd op uw server heeft deze standaard één map waar alle website-bestanden in staan, namelijk /var/www. Dit is niet een wenselijke situatie indien u meer dan één website op uw server wilt draaien. Op deze manier kunnen op de webserver meerdere websites draaien, dit gaat met behulp van zogeheten VirtualHosts.

In terminal:

# sudo nano /etc/apache2/sites-available/nextcloud.conf

Kopieer onderstaande en verander ihier de servername naar het IP-adres van uw server.

<VirtualHost *:80>

ServerAdmin admin@example.com

DocumentRoot “/var/www/html/nextcloud”

ServerName 192.168.0.187

<Directory />

Options FollowSymLinks

AllowOverride All

<Directory “/var/www/html/nextcloud/”>

Options MultiViews FollowSymlinks
AllowOverride All

Order allow,deny

Allow from all

</Directory>

TransferLog /var/log/apache2/nextcloud_access.log

ErrorLog /var/log/apache2/nextcloud_error.log

</VirtualHost>

 

 

Sla het configuratiebestand op: Klik ctrl o enter en klik ctrl X

Daarna moeten we het juist aangemaakte virtual host configuratie bestand aanzetten en het standaard bestand uitzetten:

In terminal:

# sudo a2dissite 000-default

# sudo a2ensite nextcloud

Als laatste herstarten we de apache webserver met # sudo systemctl restart apache2

als u nu in een browser naar het IP-adres gaat van de server komt in het inlogscherm van nextcloud, in mijn geval is dit http://192.168.0.187

U maakt hier een account aan: admin met een wachtwoord naar keuze

Verder vul je de gegevens van de server in ( aangemaakt tijdens mysql ) en finish de setup.

nextcloud

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 reacties

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *