Gebruiker toevoegen aan uw Kali-Linux machine

Je logt bijna nooit in als gebruiker root. Root ben je alleen maar als je systeeminstellingen wilt wijzigen, dingen wilt installeren of problemen moet oplossen. Je werk daarom meestal als jezelf en je “wordt even root” als dat nodig is. Daarom is het verstandig om een extra gebruiker aan te maken op de kali-machine En ja, deze methode blijft hetzelfde

» Lees meer